Ναυτεμπορική Δεκέμβριος 2015

Ναυτεμπορική Δεκέμβριος 2015

¨Γνώση – Εργασία – Επιχειρηματικότητα.¨ σελ. 19
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEN GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 05.12.2015

Ναυτεμπορική 2013

Ναυτεμπορική 2013

¨Βελτίωση αποδόσεων σε «πράσινο» φόντο.¨
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, καθώς συμβάλλοντας ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και πιο «πράσινο» μέλλον.
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEΝ GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 09.09.2013

Ναυτεμπορική 2011

Ναυτεμπορική 2011

¨Διάκριση για 17 εταιρείες στην επιχειρηματική ηθική.¨
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEΝ GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 10.09.2010

Ναυτεμπορική 2010

Ναυτεμπορική 2010

¨Η κρίση και ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής ως επένδυση για βιώσιμο μέλλον.¨
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEN GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 17.05.2010

Research Conference, 2017

Research Conference, 2017

European Business Ethics Network Greek Chapter, Research Conference

ETHICS, THE ECONOMY AND THE IDEA OF JUSTICE
What role can ethics, the economy and justice play in this situation? Which potentials do they have and where are their constraints? In particular, the concept of Justice as an essential component of sustainability is at the focus. According to Dower, justice is about realizing the same basic rights for all. Though, he claims that the global economy fails to realize justice and sustainability (Dower 2004). The aim of this Research Conference is to promote the exchange of knowledge and to propose solution approaches of how ethics, the economy and justice can contribute to a stable society.