Οι διπλωματικές εργασίες από μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον διαγωνισμό με θέμα «Ηθική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» που διοργάνωσε το EBEN GR με χορηγία της ALPHA BANK.

Υποστηρικτές το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και ο ΣΕΠΕ.

Τα βραβεία παρέδωσε, εκ μέρους της ALPHA BANK, η κα Μάγδα Μουτζούρη CSR Coordinator.

Η αξιολόγηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του EBEN GR.

Διακρίθηκε στην 1η θέση η κα Μαρία Διονυσία Ζούπα Πάντειο Πανεπιστήμιο,
στην 2η θέση ο κος Μιχαλόπουλος Κων/νος Πάντειο Πανεπιστήμιο
και στην 3η θέση ο κος Κάππος Παναγιώτης Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η κα Μαρία Διονυσία Ζούπα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε την 1η θεση για τον διαγωνισμό με θέμα «Ηθική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Ο κος Μιχαλόπουλος Κων/νος , Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε την 2η θεση για τον διαγωνισμό με θέμα «Ηθική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Ο κος Κάππος Παναγιώτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε την 3η θεση για τον διαγωνισμό με θέμα «Ηθική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»