ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Αφορά σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους εστιάζουν όπως πχ στην Κοινωνική Υπευθυνότητα, στον Εσωτερικό Ελεγχο.

Κάθε πιστοποίηση αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του RME. Παρακάτω περιγράφονται με σαφήνεια οι κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε CERTIFIED AWARD .

Κόστος πιστοποίησης για 1 certified award ανά έτος 1000 €
2 certified awards ανά έτος 800 €
3 ή περισσότερα certified awards ανά έτος 600 €

  RME CERTIFICATION BY CRITERION

  It concerns public and private sector organisations that wish to be certified in specific areas in which they focus, such as Social Responsibility, Internal Audit, etc.

  CERTIFIED AWARDS IN ETHICAL CULTURE & BEHAVIOR
  CERTIFIED AWARDS IN TRANSPARENT COMMUNICATION & ACCOUNTABILITY
  CERTIFIED AWARDS IN PLANNING & BUDGETING
  CERTIFIED AWARDS IN AUDITING
  CERTIFIED AWARDS IN QUALITY, HUMAN RESOURCES & PERFORMANCE
  CERTIFIED AWARDS IN ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
  CERTIFIED AWARDS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY