To EBEN στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR, που εκπροσωπεί το Εuropean Business Ethics Network είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005.

 

To EBEN στην Ευρώπη

Το EBEN είναι το πλέον ενεργό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθμεί ήδη 18 χώρες – μέλη, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Το ΕΒΕΝ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ήδη αναγνωρισμένο παγκοσμίως ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηματική ηθική.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι να διαδώσει το είδος της διοίκησης που βασίζεται σε αξίες, στην ηθική της ηγεσίας, αλλά και να αυξήσει τη γνώση για την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες προς την κοινωνία.

Μακροπρόθεσμα στοχεύει στην καλλιέργεια μίας κοινωνίας επιχειρηματιών που ασπάζονται τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, οι οποίοι θα γαλουχήσουν τις επόμενες γενιές επαγγελματιών και ακαδημαϊκών.

 

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ηθική και την αριστεία στις επιχειρήσεις, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δεοντολογικές προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά και να δώσουμε τη δυνατότητα διαλόγου για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία.

“Η ακεραιότητα χωρίς γνώση

είναι αδύναμη και άχρηστη,

και η γνώση χωρίς ακεραιότητα

είναι επικίνδυνη και φοβερή “

Samuel Johnson

Το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής ηθικής υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε πανευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε δημιουργήσει 18 εθνικά δίκτυα σε πολλές χώρες. Υπάρχουν ενεργές ομάδες σε περισσότερες από 40 χώρες και πάντα η δυνατότητα δημιουργίας πιο καθιερωμένων εθνικών δικτύων EBEN. Δίπλα στις πολλές δραστηριότητες των εθνικών μας δικτύων ή μεμονωμένων μελών, το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του EBEN συνεχώς διευρύνεται αλλά προς το παρόν οι κύριες δραστηριότητές μας είναι:

  • Ετήσιο Συνέδριο EBEN: φιλοξενούνται από μια εθνική ομάδα, όπου η διάσκεψη αυτή συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες γύρω από ένα κεντρικό θέμα.
  • Ερευνητικό Συνέδριο EBEN: βασισμένο σε ένα κεντρικό θέμα και απευθυνόμενο κυρίως σε ακαδημαϊκούς, η διάσκεψη αυτή παρουσιάζει την πρόσφατη έρευνα ή έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιτρέπει στους επαγγελματίες ηθικούς από όλους τους τομείς να ανταλλάσσουν το επιστημονικό έργο τους.
  • Διδακτορικό εργαστήριο EBEN: απευθύνεται σε όσους διδάσκουν διδακτορικά στην επιχειρησιακή ηθική αυτή η ετήσια εκδήλωση συνήθως προηγείται της ετήσιας διάσκεψης.
  • Ομάδες Ενδιαφέροντος EBEN: Στο πλαίσιο του EBEN, διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. SRI, CSR σε ΜΜΕ κ.λπ.). Αυτές οι ομάδες συμφερόντων οργανώνουν κάθε είδους δραστηριότητες ανοιχτές σε όλους.

“Η επιχείρηση στηρίζει τα πάντα στην εθνική μας ζωή,

συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής μας ζωής”

Woodrow Wilson

Τα επιχειρηματικά πρόσωπα είναι ενεργά μέλη του ΕΒΕΝ και το ΕΒΕΝ θέλει να είναι αμφίδρομη οργάνωση όπου οι ακαδημαϊκοί και οι επιχειρηματίες αλληλεπιδρούν συνεχώς και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.

Υποστηρίζουμε επαγγελματίες προσφέροντας:

• Το φόρουμ της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής ηθικής: αυτό το ετήσιο συνέδριο, συνδιοργανωμένο με τρεις εταίρους, επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δεοντολογία και στους υπαλλήλους συμμόρφωσης. Είναι ένα ιδανικό μέρος για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

• Διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκά ενημερωμένων ικανοτήτων στον τομέα της δεοντολογίας των επιχειρήσεων και συναφών τομέων όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η λογοδοσία και η εταιρική ιθαγένεια.

• Αρένα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και τις βέλτιστες πρακτικές.

• Διεθνείς σχέσεις με ερευνητές και συμβούλους επιχειρηματικής ηθικής

• Σύνδεσμοι και κοινά έργα με συναφή δίκτυα ανά τον κόσμο.

• Πρόσβαση σε εργαλεία ηθικής δεοντολογίας, όπως κατάρτιση σε δίλημμα, αξιολόγηση αξιών στην οργάνωση και δυνατότητα συμμετοχής στην ανάπτυξη προτύπων.

Μέσα από τις δραστηριότητες των μελών μας και τις πολυάριθμες διασκέψεις, το EBEN προσφέρει μια συνεχή ροή εκδόσεων στην επιχειρηματική δεοντολογία με σταθερούς δεσμούς με τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Δημοσιεύουμε ετήσιες ειδικές εκδόσεις του περιοδικού “Business Journal Ethics” (ειδική τιμή για τα μέλη του ΕΒΕΝ που συμμετέχουν στο ετήσιο συνέδριο) και ZFWU και έχουν θεσμικό σύνδεσμο με την ευρωπαϊκή αναθεώρηση Business Ethics. Το EBEN αντιπροσωπεύει την Ευρώπη στο στάδιο της διεθνούς επιχειρηματικής δεοντολογίας, π.χ. στα συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας Επιχειρήσεων, Δεοντολογίας και Οικονομίας. Έχουμε εκτεταμένες επαφές με αρκετές συνεργαζόμενες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιχειρηματικής ηθικής και της ΕΚΕ και δραστηριοποιούνται τακτικά σε πολιτικούς φορείς που ασχολούνται με την ΕΚΕ και την επιχειρηματική ηθική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του EBEN GR

eben gr logo

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του EBEN GR (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK-GREEK CHAPTER).

Κατά την διάρκεια της συνέλευσης διενεργήθηκαν εκλογές για την συγκρότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, ομόφωνα, ως εξής:

 

Αντώνης Γκορτζής – Πρόεδρος,

Απόλλων Καρακαλάς – Αντιπρόεδρος

Τζελίνα Καρελλά – Γενική Γραμματέας

Ιωάννης Μπερτσάτος – Ταμίας

Δρ. Νικόλαος Τσάκωνας – Μέλος & Πρόεδρος ACE

Γεώργιος Σαρρής – Μέλος 

Γεώργιος Πιερράκος – Μέλος  

Αναπληρωματικά μέλη

Ιωάννης Φίλος – Πρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής

Δρ. Δημήτριος Πάτρας

 Ελεγκτική Επιτροπή

Παυλίνα Μουστάκα – Πρόεδρος

Νικόλαος Μάλλιαρης – Γ.Γραμματέας