ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR) έχοντας ως στόχο την προώθηση των αρχών και αξιών της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διοργανώνει για 10η χρονιά διαγωνισμό διπλωματικών εργασιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα :

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αειφορία και Ηθική
Environment-Social-Governance(ESG) & Ethics

Υποστηρικτές του θεσμού είναι
το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, η ALPHA BANK και το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail: info@eben.gr

 

΄΄εΑ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Ο/Η φοιτητής/α να είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών) ή τελειόφοιτος προπτυχιακός κατά την υποβολή της εργασίας.
 2. Nα έχει σταλεί Αίτηση Συμμετοχής & Περίληψη έως την 10η Ιουλίου 2023 (στο info@eben.gr).
 3. Η Τελική Εργασία πρέπει να παραδοθεί ηλεκτρονικά (στο info@eben.gr) έως την 31η  Αυγούστου 2023
 4. Η εργασία θα είναι ατομική και η γλώσσα υποβολής θα είναι η Ελληνική.
 5. Μέγεθος εργασίας από 4.000-6.000 λέξεις, πλην πινάκων και βιβλιογραφίας.

Β. ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Ο/η συγγραφέας της επιλεγόμενης ως καλύτερης εργασίας, θα λάβει ως βραβείο Χρηματικό Έπαθλο ύψους 500€ και παρουσίαση της εργασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του ΕΒΕΝ
 2. Οι τρεις καλύτερες εργασίες  θα βραβευτούν  στην Ετήσια Τελετή Απονομής των Βραβείων του EBEN GR
 3. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ Gr (www.eben.gr)

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής και αποτελείται από τέσσερις Πανεπιστημιακούς, τον Πρόεδρο και την Γενική Γραμματέα του  EBEN Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωπο φορέα.

Η εξέταση των εργασιών θα γίνει με το σύστημα της ‘ανώνυμης κρίσης’ (blind review) με Κριτήρια:

 • Δομή και συσχέτιση (α) στόχων εργασίας (β) ανάπτυξης θέματος και (γ) συμπερασμάτων/προτάσεων (30%)
 • Πρόσθετα στοιχεία (ενδεχόμενη χρήση πινάκων, χρήση ερωτηματολογίων & πιθανή επεξεργασία κλπ (20%)
 • Αναφορά στη σημερινή ελληνική (ή/και παγκόσμια) οικονομική, κοινωνική, θεσμική κατάσταση (20%)
 • Πηγές (ποικιλία, εύρος, σχετικότητα, κλπ.) 20%
 • Πρωτοτυπία θέματος & συμβολή της εργασίας στην επιστήμη  (10%)