Πάθος για Ηθική

Αριστοτέλης (384-324 π.χ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας Κώδικας για όλους. Όλοι να είναι ίσοι έναντι του κώδικα, χωρίς απαξίωση της διαφορετικότητας.

  1. Ακεραιότητα: Ηθική αντιμετώπιση προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.
  2. Αντικειμενικότητα: Συμμόρφωση με τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
  3. Ανεξαρτησία: Συγκρότηση ολοκληρωμένων και πλήρων εσωτερικών αναφορών.
  4. Εμπιστευτικότητα: Εφαρμογή του κώδικα χωρίς τον φόβο αντιποίνων.
  5. Επάρκεια: Πλήρης, αντικειμενική, ακριβής, έγκυρη και κατανοητή αναφορά της λειτουργίας του κώδικα.
  6. Ευθύνη: Υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του κώδικα χωρίς εξαιρέσεις.
  7. Διάρκεια: Διαρκής εφαρμογή του κώδικα σε κάθε πτυχή της εταιρικής λειτουργίας.
  8. Σεβασμός στον άνθρωπο: Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
  9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Προστασία σαν να είναι το σπίτι μας.
  10. Κοινωνική Ευημερία: Η ευημερία μας είναι πάντα κομμάτι της παγκόσμιας ευημερίας.

Βασισμένο σε Διεθνή Πρότυπα