Ναυτεμπορική 2018

Ναυτεμπορική 2018

Δελτίο τύπου για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του EBEN GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 25.04.2018

Ναυτεμπορική Δεκέμβριος 2015

Ναυτεμπορική Δεκέμβριος 2015

¨Γνώση – Εργασία – Επιχειρηματικότητα.¨ σελ. 19
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEN GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 05.12.2015

Ναυτεμπορική 2013

Ναυτεμπορική 2013

¨Βελτίωση αποδόσεων σε «πράσινο» φόντο.¨
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, καθώς συμβάλλοντας ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και πιο «πράσινο» μέλλον.
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEΝ GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 09.09.2013

Ναυτεμπορική 2011

Ναυτεμπορική 2011

¨Διάκριση για 17 εταιρείες στην επιχειρηματική ηθική.¨
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEΝ GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 10.09.2010

Ναυτεμπορική 2010

Ναυτεμπορική 2010

¨Η κρίση και ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής ως επένδυση για βιώσιμο μέλλον.¨
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEN GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 17.05.2010