Έρευνα με θέμα το RME

Η ενίσχυση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα μέσω δράσεων Κoινωνικής Υπευθυνότητας με βάση τo RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής-EBEN GR
Διπλωματική Εργασία Χατζούλη Ηράκλεια