Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΕΒΕΝ GR πραγματοποιήθηκε επιτυχώς την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.
Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης έγινε εκτενής αναφορά από τον Πρόεδρο κο Α. Γκορτζή, στον Απολογισμό Δράσης και τον Οικονομικό απολογισμό 2020, την Έκθεση Ελεγκτικής επιτροπής 2020 καθώς και στον προγραμματισμό νέων δράσεων του EBEN και του AMBASSADORS CLUB OF EBEN GR για το 2021.
Στην συνέχεια διεξήχθησαν εκλογές σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Τα μέλη που εξελέγησαν, με τριετή θητεία, προχώρησαν σε συγκρότηση σε σώμα
με την παρακάτω σύνθεση:

Αντώνης Γκορτζής – Πρόεδρος,
Απόλλων Καρακαλάς – Αντιπρόεδρος
Τζελίνα Καρελλά – Γενική Γραμματέας
Ιωάννης Μπερτσάτος – Ταμίας
Νικόλαος Τσάκωνας – Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Σαρρής – Μέλος ΔΣ
Γεώργιος Πιερράκος – Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά μέλη
Ιωάννης Φίλος – Πρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής
Δημήτριος Πάτρας

Ο ετήσιος κύκλος των πιστοποιήσεων Responsible Management Excellence 2021 έχει ήδη ξεκινήσει με την συμμετοχή εταιρειών και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του EBEN GR ευχαριστεί για ακόμα μια φορά όλους όσους υποστηρίζουν ενεργά την προσπάθεια του οργανισμού για διάδοση των αρχών και αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Yπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής με σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης .
Μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο του EBEN , τις κοινωνικές δράσεις του ACE και την πιστοποίηση RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE 2021 στο site www.eben.gr