ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR) έχοντας ως στόχο την προώθηση των αρχών και αξιών της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  διοργανώνει για 8η χρονιά διαγωνισμό διπλωματικών εργασιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ»

ΧΟΡΗΓΟΣ του θεσμού είναι  η ALPHA BANK και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ είναι το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Χορηγός επικοινωνίας η Ναυτεμπορική.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήστε μέσω του e-mail: info@eben.gr με την Διοικητική Λειτουργό κα Νικολέττα Μπούρα, ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού στο www.eben.gr

 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Ο/Η φοιτητής/α να είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών) κατά την υποβολή της εργασίας.
 2. Να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 3. Nα έχει σταλεί Αίτηση Συμμετοχής & Περίληψη μέχρι τα μέσα Απριλίου (στο info@eben.gr).
 4. Η τελική εργασία πρέπει να παραδοθεί ηλεκτρονικά (στο info@eben.gr) έως τις 30 Mαϊου 2020
 5. Η γλώσσα υποβολής θα είναι υποχρεωτικά η Ελληνική.
 6. Η εργασία θα είναι ατομική και όχι ομαδική.
 7. Μέγεθος εργασίας από 10.000-12.000 λέξεις, πλην πινάκων και βιβλιογραφίας.

 Β. ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Ο/η συγγραφέας της επιλεγόμενης ως καλύτερης εργασίας, θα επιλέξει ως βραβείο ένα μεταξύ των (α) παρουσίαση της εργασίας, με έξοδα της ALPHA BANK σε μια ευρωπαϊκή χώρα στην Αγγλική γλώσσα (στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του ΕΒΕΝ Ευρώπης και (β) 80% κάλυψη διδάκτρων σε  μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Metropolitan College στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 2. Ο/η συγγραφέας της δεύτερης καλύτερης εργασίας θα λάβει ως βραβείο, εκείνο που δεν επελέγη (α ή β)
 3. Οι τρεις καλύτερες εργασίες  θα παρουσιαστούν  στο πλαίσιο της  Ετήσιας Tελετής Aπονομής των Βραβείων του EBEN GR
 4. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ Gr (www.eben.gr)

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, αποτελείται από πέντε πανεπιστημιακούς (Βαλκάνο Ευθύμιο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιατρίδη Γεώργιο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καβαθατζόπουλο Ιορδάνη, Professor, Uppsala University, Sweden, Παπαλεξανδρή Νάνσυ, Ομότιμη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φίλο Γιάννη, Πρόεδρο Επιτροπής, Καθηγητή, Πάντειο Πανεπιστήμιο & μέλος ΔΣ ΕΒΕΝ Gr) τον κ Γκορτζή Αντώνη , Πρόεδρο  EBEN Ελλάδος  και Πρ. Πρόεδρο  EBEN  Ευρώπης  και ένα εκπρόσωπο επαγγελματικού φορέα (Μίχαλο Κωνσταντίνο), Πρόεδρο ΕΒΕΑ & Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων).  

Η εξέταση των εργασιών θα γίνει με το σύστημα της ‘ανώνυμης κρίσης’ (blind review) με Κριτήρια:

 • Δομή και συσχέτιση (α) στόχων εργασίας (β) ανάπτυξης θέματος και (γ) συμπερασμάτων/προτάσεων (30%)
 • Πρόσθετα στοιχεία (ενδεχόμενη χρήση πινάκων, χρήση ερωτηματολογίων & πιθανή επεξεργασία κλπ (20%)
 • Αναφορά στη σημερινή ελληνική (ή/και παγκόσμια) οικονομική, κοινωνική, θεσμική κατάσταση (20%)
 • Πηγές (ποικιλία, εύρος, σχετικότητα, κλπ.) 20%
 • Πρωτοτυπία θέματος & συμβολή της εργασίας στην επιστήμη  (10%)