Συμμετέχουμε στο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreeece.

Συμμετέχουμε στο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Capital Link CSRinGreeece.
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών με θέμα : «Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»