Το ΕΒΕΝ αποτελεί τον παλαιότερο και κύριο εκπρόσωπο Επιχειρηματικής Ηθικής στον Ακαδημαϊκό και Επιχειρηματικό τομέα της Ευρώπης. Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ελληνικού chapter ΕΒΕΝ GR καθώς και η κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Αthenian Callirhoe Exclusive Hotel.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης έγινε εκτενής αναφορά στον Απολογισμό Δράσης για το έτος 2018, τον Οικονομικό απολογισμό 2018, την Έκθεση Ελεγκτικής επιτροπής 2018. Στην συνέχεια ανακοινώθηκε μία σειρά νέων δράσεων του EBEN GR για το 2019, οι ενέργειες των μελών του Ambassadors Club of EBEN (ACE) σχετικά με τις ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ καθώς και η διενέργεια του φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Ανακοινώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην δομή του μοντέλου RME όπου προστίθενται επιπλέον 3 διακρίσεις υψηλότερου επιπέδου: RME KINISKAS’ WREATH, RME RHETORIC WREATH και RME OLYMPIC WREATH.

To Μοντέλο Responsible Management Excellence αποτελεί ένα σύγχρονο Εργαλείο προώθησης της Αειφόρου ανάπτυξης σε οργανισμούς/επιχειρήσεις βασισμένο στη Επιχειρηματική Ηθική κατά τον Αριστοτέλη. Πρέπει να σημειωθεί η επιλογή του, ανάμεσα στα 8 σημαντικότερα μοντέλα του χώρου παγκοσμίως, για την δημιουργία των απαιτήσεων του Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας του Χρηματιστηρίου της Γερμανίας DEX.

Ιδιαίτερη έμφαση, με τη δυνατότητα υποστήριξης με κατάλληλα scorecards, έχει δοθεί:
α) στο Ανθρώπινο Δυναμικό,
β) στην διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης Οικονομικών και Προσωπικών Δεδομένων καθώς και
γ) στην έκδοση ετήσιων μη οικονομικών αναφορών, εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής υπευθυνότητας της επιχείρησης.

Ο ετήσιος κύκλος των πιστοποιήσεων RME 2019 έχει ήδη ξεκινήσει με την συμμετοχή σημαντικού αριθμού Οργανισμών.