ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με στόχο την εξέλιξη του θεσμού της Επιχειρηματικής Ηθικής και τη δημιουργία υπεραξίας στο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για την εκπαίδευση φοιτητών, θεσμοθετήθηκε Διαγωνισμός με απονομή βραβείου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, για την καλύτερη διπλωματική εργασία.

Το θέμα  για την περίοδο 2018-2019 θα είναι:

“Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

Η παρουσίαση της εργασίας που θα επιλεγεί πρώτη, θα γίνει με έξοδα της ALPHA BANK σε μια ευρωπαϊκή χώρα στην Αγγλική γλώσσα (στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του ΕΒΕΝ Ευρώπης)

Για τους 2 πρώτους νικητές του φοιτητικού διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα δώσει 2 υποτροφίες Distance Learning  ύψους (μείωσης διδάκτρων κατά) 30% η κάθε μία, για το 2019-2020.

Η δεύτερη και τρίτη καλύτερη εργασία θα παρουσιαστούν  στο πλαίσιο της  Ετήσιας Tελετής Aπονομής των Βραβείων του EBEN GR

Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν  σε ειδική εκδήλωση του ΕΒΕΝ στην Ελλάδα

Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ Gr (www.eben.gr)

ΧΟΡΗΓΟΣ του θεσμού είναι  η ALPHA BANK και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ είναι το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Χορηγός επικοινωνίας η Ναυτεμπορική.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήστε μέσω του e-mail: info@eben.gr με την Διοικητική Λειτουργό κα Νικολέττα Μπούρα, ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού στο www.eben.gr

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Ο/Η φοιτητής/α να είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών) κατά την υποβολή της εργασίας.
 2. Να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 3. Nα έχει σταλεί Αίτηση Συμμετοχής & Περίληψη μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου  2019 (στο info@eben.gr). 
 4. Η τελική εργασία πρέπει να παραδοθεί ηλεκτρονικά (στο info@eben.gr) έως τις 31 Mαρτίου 2019
 5. Η γλώσσα υποβολής θα είναι υποχρεωτικά η Ελληνική.
 6. Η εργασία θα είναι ατομική και όχι ομαδική.
 7. Μέγεθος εργασίας από 10.000-12.000 λέξεις, πλην πινάκων και βιβλιογραφίας.

 Β. ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Η παρουσίαση της εργασίας που θα επιλεγεί πρώτη, θα γίνει με έξοδα της ALPHA BANK σε μια ευρωπαϊκή χώρα στην Αγγλική γλώσσα (στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του ΕΒΕΝ Ευρώπης)
 2. Για τους 2 πρώτους νικητές του φοιτητικού διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα δώσει 2 υποτροφίες Distance Learning  ύψους (μείωσης διδάκτρων κατά) 30% η κάθε μία, για το 2019-2020.
 3. Η δεύτερη και τρίτη καλύτερη εργασία θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της  Ετήσιας Tελετής Aπονομής των Βραβείων του EBEN GR
 4. Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση του ΕΒΕΝ στην Ελλάδα
 5. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ Gr (www.eben.gr)

 Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, αποτελείται από πέντε  πανεπιστημιακούς (Ιατρίδη Γεώργιο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καβαθατζόπουλο Ιορδάνη, Professor, Uppsala University, Sweden, Παπαλεξανδρή Νάνσυ, Ομότιμη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φίλο Γιάννη, Πρόεδρο Επιτροπής, Καθηγητή, Πάντειο Πανεπιστήμιο & μέλος ΔΣ ΕΒΕΝ Gr,  Αντωναρά Αλέξανδρο Assistant Professor, Management & MIS, University of Nicosia) τον κ Γκορτζή Αντώνη Πρ.Πρόεδρο  EBEN  Ευρώπης και Ελλάδος και ένα εκπρόσωπο επαγγελματικού φορέα (Μίχαλο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο ΕΒΕΑ & Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων).  

Η εξέταση των εργασιών θα γίνει με το σύστημα της ‘ανώνυμης κρίσης’ (blind review) με Κριτήρια:

 • Δομή και συσχέτιση (α) στόχων εργασίας (β) ανάπτυξης θέματος και (γ) συμπερασμάτων/προτάσεων (30%)
 • Πρόσθετα στοιχεία (ενδεχόμενη χρήση πινάκων, χρήση ερωτηματολογίων & πιθανή επεξεργασία κλπ (20%)
 • Αναφορά στη σημερινή ελληνική (ή/και παγκόσμια) οικονομική, κοινωνική, θεσμική κατάσταση (20%)
 • Πηγές (ποικιλία, εύρος, σχετικότητα, κλπ.) 20%
 • Πρωτοτυπία θέματος & συμβολή της εργασίας στην επιστήμη  (10%)