Την Τρίτη  27/3/18   πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του EBEN GR
(EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK-GREEK CHAPTER) στο Μαρούσι Αττικής.

Το EBEN GR αποτελεί  μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής που ενεργοποιείται ήδη σε 18 χώρες με την συμμετοχή χιλιάδων μελών (εταιρίες, κυβερνητικοί οργανισμοί, ΜΚΟ, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στελέχη οργανισμών και φοιτητές).

Κατά την διάρκεια της συνέλευσης επικυρώθηκαν ο Οικονομικός Απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής ενώ εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός για το 2018 και διενεργήθηκαν εκλογές για την συγκρότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, ομόφωνα, ως εξής:

1. Αντώνης Γκορτζής – Πρόεδρος

2. Απόλλωνας Καρακαλάς  – Αντιπρόεδρος

3. Τζελίνα Καρελλά –  Γενική Γραμματέας

4. Νικόλαος Τσάκωνας – Ταμίας

5. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος – Μέλος

6. Ιωάννης Φίλος – Μέλος

7. Γεώργιος Σαρρής  – Μέλος

Aναπληρωματικά Μέλη του ΔΣ είναι τα εξής:

  1. Δημήτρης Ζαμάνης
  2. Νικόλαος  Μέλιος
  3. Νικόλαος  Τσομάκος

Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του ετήσιου event Responsible Management Excellence Awards 2018 στις αρχές Ιουλίου με την συμμετοχή σημαντικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα που διακρίνονται για τις δράσεις τους σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής.