Κώδικας

 

Ένας Κώδικας για όλους. Όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε διαφορετικοί.

  1. Ακεραιότητα: Ηθική διαχείριση προσωπικών έναντι επαγγελματικών υποχρεώσεων
  2. Αντικειμενικότητα: Συμμόρφωση με νόμους, κανόνες και κανονισμούς
  3. Ανεξαρτησία: Ο μηχανισμός του κώδικα να καταλήγει πάντα σε άμεσης ανταπόκρισης ολοκληρωμένες αναφορές
  4. Διακριτικότητα: Εφαρμογή του κώδικα χωρίς τον φόβο αντιποίνων
  5. Επάρκεια: Πλήρη, αντικειμενική, ακριβή, έγκαιρη και κατανοητή ανάλυση της λειτουργίας του
  6. Ευθύνη: Προσκόλληση στις αρχές του κώδικα χωρίς εξαιρέσεις
  7. Διάρκεια: Πανταχού και διαρκή εφαρμογή του κώδικα
  8. Σεβασμός στον άνθρωπο: Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
  9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Συνεχής επαγρύπνηση και ενδιαφέρον για το περιβάλλον σαν να είναι το σπίτι μας
  10. Κοινωνική Ευημερία: Επιδίωξη εταιρικής ευημερίας μέσω της κοινωνικής.