Δραστηριότητες

 

  • Έκδοση περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης (newsletter), που θα κυκλοφορεί κατά τακτά διαστήματα και θα αποστέλλεται στα μέλη του Σωματείου.
  • Δημιουργία ενεργής ηλεκτρονικής λίστας συζήτησης (forum).
  • Προσωπική επικοινωνία με τα μέλη, περιοδικές συναντήσεις, network meetings.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις και ημερίδες, με θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ηθική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση.
  • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια Συνέδρια.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για τα μέλη και για τις επιχειρήσεις.
  • Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης και επικύρωση οργανισμών σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής.
  • AMBASSADORS CLUB of “ΕΒΕΝ” (Α.C.E)