Διοικητικό Συμβούλιο

Αντώνης Γκορτζής- Πρόεδρος

Απόλλων Καρακαλάς- Αντιπρόεδρος

Τζελίνα Καρελλά- Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Τσάκωνας- Ταμίας

Ιωάννης Φίλος- Μέλος

Γεώργιος Σαρρής- Μέλος

Κώστας Σισμανίδης- Μέλος

Aναπληρωματικά Μέλη του ΔΣ

Kώστας Ιακωβίδης

Γιώργος Καλογεράκης

Τα εκλεγμένα μέλη της Ελεγκ. Επιτροπής

Παυλίνα Μουστάκα, πρόεδρος της Ε.Λ.Ε.

Νικόλαος Μάλλιαρης, γραμματέας της Ε.Λ.Ε.