Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Σας καλωσορίζουμε στο site του Ινστιτούτου EBEN GR

Το EBEN (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK) αποτελεί το πλέον δραστήριο Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθμεί ήδη ενεργά 18 χώρες – μέλη, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Η ευρωπαϊκή παρουσία του EBEN είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσα από πλούσιο έργο και ενεργές δράσεις στις χώρες μέλη.

Το EBEN GR αποτελεί το ελληνικό chapter εκπροσωπώντας επάξια την χώρα μας και στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα στην πράξη.

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και διάχυση των αρχών της Επιχειρηματικής Ηθικής, της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε εθελοντικούς οργανισμούς όπως και στα ευαισθητοποιημένα μέλη της κοινωνίας, που ως φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας.

Το ΕΒΕΝ GR φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο χώρο των επιχειρήσεων παρέχοντας υποστήριξη στους οργανισμούς και τους επαγγελματίες με σκοπό να εφαρμόσουν ένα νέο τρόπο διοίκησης, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνητικών εργαλείων, εκπαίδευσης και διάδοσης καλών πρακτικών.

Call for contributions

European Business Ethics Network Greek Chapter

Research Conference

Athens, Greece | 6-8 Sept. 2017

Will take place at DEREE-The American College of Greece

ETHICS, THE ECONOMY
AND THE IDEA OF JUSTICE

  • Ethics and Economy

  • Different Theories of CSR

  • Global Justice | Institutional Justice | Individual Justice | Plato’s Justice

  • Workplace Justice | Businesses and Global Justice | Institutions and Justice

  • Ethics in a Global Economy | Essentials for a Just Economy and Society

  • CSR, Sustainability and Global Ethics | Justice as a Requirement for Sustainability

sponsors-02 sponsors-01sponsors-03

View More

 

Τελευταία Νέα