ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μελών του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «EBEN GR» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου μας και μετά από απόφαση του ΔΣ, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 27 Μαρτίου του 2018, και ώρα 17:00 στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 10-12 (στo εστιατόριο BLUE LOFT δίπλα στην είσοδο του Κεντρικού κτιρίου του ANT1 στο Αgora Center)

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Απολογισμός δράσης 2017 – ψηφοφορία
  • Οικονομικός απολογισμός 2017 – ψηφοφορία
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής 2017 – ψηφοφορία
  • Προγραμματισμός δράσης 2018 – ψηφοφορία
  • Προϋπολογισμός 2018 – ψηφοφορία
  • Υποψηφιότητες για εκλογή νέου Δ.Σ & Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2018 – 2021 – ψηφοφορία με κάλπη
  • Κοπή πίτας

Δικαίωμα συμμετοχής και εκλογής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη του Σωματείου που έχουν καταβάλλει την οφειλόμενη συνδρομή τους για το έτος 2017 (ταμειακά εντάξει). Η ετήσια συνδρομή των μελών μπορεί να καταβληθεί μέχρι και την 27/3/18 την ημέρα δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία που θα γίνει η ψηφοφορία όπως και η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ ή την ΕΕ.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΔΣ ή την ΕΕ να πληροφορήσουν την επιθυμία τους μέσω e-mail (info@eben.gr) επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους, μέχρι την 13/03/18 , προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι υποψηφιότητες σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 4 Απριλίου 2018, ημέρα M.Τρίτη, στον ίδιο τόπο και χρόνο όπως αναφέρεται άνωθεν και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων.

Σας ευχαριστούμε, εκ μέρους του ΔΣ ΕΒΕΝ Ελλάδας, για την υποστήριξή σας στο θεσμό της Επιχειρηματικής Ηθικής και περιμένουμε να σας υποδεχθούμε στη Γενική Συνέλευση.

Αντώνης Γκορτζής
Πρόεδρος Δ.Σ

Τζελίνα Καρελλά
Γενική Γραμματέας Δ.Σ

RME AWARDS 2017

H ΗΘΙΚΗ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στην 10η εκδήλωση των βραβείων του EBEN GR που διεξήχθη στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών παρευρέθησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής, σημαντικοί Παράγοντες του Επιχειρηματικού Κόσμου, μέλη της διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέλη του EBEN GR όπως και του EBEN EUROPE όπως και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών με ενεργό δράση και συνεισφορά στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής. Η απονομή των διακρίσεων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εξαιρετικά επιτυχημένου Ετήσιου Ερευνητικού Συνεδρίου του ΕΒΕΝ EUROPE στις εγκαταστάσεις του DEREE COLLEGE.

EBEN – ICAP: LEADING EMPLOYERS 2017

RME WAS USED FOR THE FINAL SETUP OF DEX ETHICAL INDEX IN GERMANY

Ως Επιχειρηµατική Ηθική νοείται η εφαρµογή στην επιχειρηµατική συµπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, µε σκοπό τη δηµιουργική εξισορρόπηση συµπεριφορών και σχέσεων µεταξύ της επιχείρησης, των µετόχων, των εργαζοµένων, του πολίτη, του πελάτη, του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-2018

Με στόχο την εξέλιξη του θεσμού της Επιχειρηματικής Ηθικής και τη δημιουργία υπεραξίας στο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για την εκπαίδευση φοιτητών, θεσμοθετήθηκε Διαγωνισμός με απονομή βραβείου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, για την καλύτερη διπλωματική εργασία με θέμα που θα έχει ως επίκεντρο το μοντέλο EBEN RME (Responsible Management Excellence ).

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει ο κ. Γκορτζής Πρόεδρος του ΕΒΕΝ Eλλάδας και Ευρώπης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Ελληνικού Πανεπιστημίου θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό, όπου θα αναπτύξουν μια μελέτη με προκαθορισμένο θέμα.

Το θέμα για την περίοδο 2017-2018 θα είναι:

“ Η Επιχειρηματική Ηθική και ο ρόλος της κουλτούρας σε έναν Οργανισμό ’’

H αξιολόγηση θα γίνεται από επταμελή επιτροπή καθηγητών. Η επιλεγόμενη ως καλύτερη εργασία, θα επιλέξει ως βραβείο ένα μεταξύ των (α) παρουσίαση της μελέτης του στο πλαίσιο της Ετήσιας Tελετής Aπονομής των Βραβείων του EBEN GR και (β) λήψη υποτροφίας μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη διοίκηση επιχειρήσεων, επιτόπιο ή εξ’ αποστάσεως.

Η δεύτερη καλύτερη εργασία θα λάβει ως βραβείο, εκείνο που δεν επελέγη (1, ανωτέρω) Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση του ΕΒΕΝ στην Ελλάδα. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ Gr (www.eben.gr)

ΧΟΡΗΓΟΙ του θεσμού είναι η ALPHA BANK και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ .

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ είναι το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Χορηγός επικοινωνίας η Ναυτεμπορική.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήστε μέσω του e-mail: info@eben.gr με την Διοικητική Λειτουργό κα Νικολέττα Μπούρα, ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού στο www.eben.gr