Δελτίο Τύπου

Την Τρίτη 27/3/18 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του EBEN GR (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK-GREEK CHAPTER)
στο Μαρούσι Αττικής.
Το EBEN GR αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής που ενεργοποιείται ήδη σε 18 χώρες με την συμμετοχή χιλιάδων μελών (εταιρίες, κυβερνητικοί οργανισμοί, ΜΚΟ, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στελέχη οργανισμών και φοιτητές).
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης επικυρώθηκαν ο Οικονομικός Απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής ενώ εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός για το 2018 και διενεργήθηκαν εκλογές για την συγκρότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ετήσια Tελετή Aπονομής

RESPONSIBLE MANAGEMENT EΧCELLENCE

ΕΒΕΝ AWARDS 2018

Η Επιχειρηματική Ηθική και ο ρόλος της Κουλτούρας σε έναν Οργανισμό

Στην 11η εκδήλωση των βραβείων του EBEN GR που διεξήχθη στην Αίγλη Ζαππείου παρευρέθησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής, σημαντικοί Παράγοντες του Επιχειρηματικού Κόσμου, μέλη της διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέλη του EBEN όπως και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών με ενεργό δράση και συνεισφορά στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής.

EBEN – ICAP: LEADING EMPLOYERS 2017

RME WAS USED FOR THE FINAL SETUP
OF DEX ETHICAL INDEX IN GERMANY

Ως Επιχειρηµατική Ηθική νοείται η εφαρµογή στην επιχειρηµατική συµπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, µε σκοπό τη δηµιουργική εξισορρόπηση συµπεριφορών και σχέσεων µεταξύ της επιχείρησης, των µετόχων, των εργαζοµένων, του πολίτη, του πελάτη, του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-2018

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με στόχο την εξέλιξη του θεσμού της Επιχειρηματικής Ηθικής και τη δημιουργία υπεραξίας στο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για την εκπαίδευση φοιτητών, θεσμοθετήθηκε Διαγωνισμός με απονομή βραβείου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, για την καλύτερη διπλωματική εργασία με θέμα που θα έχει ως επίκεντρο το μοντέλο EBEN RME (Responsible Management Excellence ).

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει ο κ. Γκορτζής Πρόεδρος του ΕΒΕΝ Eλλάδας και Ευρώπης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Ελληνικού Πανεπιστημίου θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό, όπου θα αναπτύξουν μια μελέτη με προκαθορισμένο θέμα.

Το θέμα για την περίοδο 2017-2018 θα είναι:

“ Η Επιχειρηματική Ηθική και ο ρόλος της κουλτούρας σε έναν Οργανισμό ’’

H αξιολόγηση θα γίνεται από επταμελή επιτροπή καθηγητών. Η επιλεγόμενη ως καλύτερη εργασία, θα επιλέξει ως βραβείο ένα μεταξύ των (α) παρουσίαση της μελέτης του στο πλαίσιο της Ετήσιας Tελετής Aπονομής των Βραβείων του EBEN GR και (β) λήψη υποτροφίας μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη διοίκηση επιχειρήσεων, επιτόπιο ή εξ’ αποστάσεως.

Η δεύτερη καλύτερη εργασία θα λάβει ως βραβείο, εκείνο που δεν επελέγη (1, ανωτέρω) Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση του ΕΒΕΝ στην Ελλάδα. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ Gr (www.eben.gr)

ΧΟΡΗΓΟΙ του θεσμού είναι η ALPHA BANK και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ .

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ είναι το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Χορηγός επικοινωνίας η Ναυτεμπορική.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήστε μέσω του e-mail: info@eben.gr με την Διοικητική Λειτουργό κα Νικολέττα Μπούρα, ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού στο www.eben.gr